Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies pozyskanych za pośrednictwem serwisu Kancelaria Adwokacka Aneta Dudycz działającego pod adresem: kancelariadudycz.pl

I. Definicje wybranych pojęć

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem kancelariadudycz.pl
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce prywatności
 3. Administrator – administrator danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników, którym jest Kancelaria Adwokacka Aneta Dudycz. Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób: telefonicznie pod numerem telefonu +48 504 983 233, mailowo na adres: anetadudycz.kancelaria@gmail.com;
 4. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie kancelariadudycz.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą skontaktować się z właścicielem Serwisu;
 5. „Pliki cookies” – dane informatyczne (tzw. ciasteczka), w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

II. Informacje ogólne

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z Kancelaria Adwokacka Aneta Dudycz za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Właściciel Serwisu poprzez treści w nim zamieszczane dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, jak również oferuje swoje usługi.

III. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
 2. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest dla Użytkownika pod adresem: kancelariadudycz.pl/rodo.
 3. W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakazują Administratorowi udostępnienie danych osobowych organom państwowym (np. organom ścigania). W takiej sytuacji Administrator udostępnia żądane dane osobowe.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Aneta Dudycz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”).
 5. Kancelaria Adwokacka Aneta Dudycz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodą odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, a także w celach komunikacji, w tym udzielania odpowiedzi na pytania, rezerwacji terminów spotkań i konsultacji za pośrednictwem strony, administrowania i zarządzania stroną.
 7. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Formularza kontaktowego Administrator wykorzystuje podane przez Użytkownika dane osobowe w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie.
 8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest w pełni dobrowolne. Jednakże, brak wyrażenia zgody na podanie przez Użytkownika danych osobowych albo na ich przetwarzanie może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji Serwisu. Podanie przez Użytkownika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym skutecznego przesłania Formularza kontaktowego do Kancelarii Adwokackiej Aneta Dudycz.

IV. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w Serwisie może w dowolnym momencie tę zgodę wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych, zgodnie z art. 15 RODO;
  • prawo sprostowania swoich danych, zgodnie z art. 16 RODO;
  • prawo usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
  • prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych, zgodnie z art. 18 RODO;
  • prawo przeniesienia swoich danych, zgodnie z art. 20 RODO.
 3. W celu skorzystania z praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem fizycznym w Gorzowie Wielkopolskim ul.Łokietka 32-33 lok.41, IV piętro (Kaskada), Gorzów Wielkopolski lub adresem e-mail: anetadudycz.kancelaria@gmail.com. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 4. Ponadto, każdy Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych osobowych przez Administratora, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

V. Formularz kontaktowy

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z Kancelaria Adwokacka Aneta Dudycz za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 2. Skontaktowanie się przez Użytkownika z Kancelaria Adwokacka Aneta Dudycz za pośrednictwem Formularza kontaktowego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Użytkownik proszony jest także o napisanie wiadomości którą chce wysłać do Kancelarii Adwokackiej Aneta Dudycz.
 3. Wypełnienie i przesłanie do Kancelarii Adwokackiej Aneta Dudycz Formularza kontaktowego, podobnie jak wiadomości e-mail za pośrednictwem swojej skrzynki pocztowej, jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza kontaktowego oraz zapytania o wycenę nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii Adwokackiej Aneta Dudycz żadnych zobowiązań.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 5. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Niemniej jednak, nie będą one przechowywane dłużej niż do usunięcia Serwisu. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

VI. Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies („ciasteczek”).
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi przechowywanymi w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu i zawierają w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Stosowane przez Administratora Pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:
  • usprawnienia i ułatwienia dostępu do Serwisu;
  • dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
  • statystycznych, tj. zabieranie i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących Serwisu, w szczególności statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników i statystyki zachowań Użytkowników. Dane te są zbierane w celu analizy i ulepszenia funkcjonowania Serwisu;
  • marketingowych.
 5. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, który ogranicza lub uniemożliwia przechowywanie Plików cookies na Urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Korzystanie z Serwisu będzie nadal możliwe, pomimo wyłączenia Plików cookies, z wyłączeniem funkcji, które dla swojego działania wymagają Plików cookies.
 6. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć Pliki cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa
 7. Przydatne informacje dla Użytkowników o zmianie ustawień Plików cookies w popularnych przeglądarkach dostępne są poniżej:
 8. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  • Pliki cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  • Pliki cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi”);
  • Pliki cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
  • Pliki cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 9. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać Pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Plików cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.

VII. Zmiany w Polityce prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany w Polityce prywatności wchodzą w życie od momentu opublikowania ich w Serwisie pod adresem: kancelariadudycz.pl/polityka-prywatnosci
 3. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2024 r.